0968.340.886

  Cút nối Góc – PV

  • đầu nối góc PV 4: 3,000
  • đầu nối góc PV 6 : 4,000
  • đầu nối góc PV 8 : 5,000
  • đầu nối góc PV 10 : 6,000
  • đầu nối góc PV 12 : 8,000
  • đầu nối góc PV 14 : 10,000
  • đầu nối góc PV 16 : 12,000

   

  Liên hệ qua Zalo