0968.340.886

  Cút nối khí PK

  • Cút nối khí PK4: 8,000
  • Cút nối khí PK6 : 10,000
  • Cút nối khí PK8 : 12,000
  • Cút nối khí PK10 : 14,000
  • Cút nối khí PK12 : 16,000
  • Cút nối khí PK14 : 18,000
  • Cút nối khí PK16 : 20,000

   

  Liên hệ qua Zalo