0968.340.886

  Cút nối Thẳng lệch – PG

  • Cút nối lệch PG 6-4  : 4,000
  • Cút nối lệch PG 8-6 : 6,000
  • Cút nối lệch PG 8-4 : 5,000
  • Cút nối lệch PG 10-8: 10,000
  • Cút nối lệch PG 10-6 : 8,000
  • Cút nối lệch PG 12-10: 15,000
  • Cút nối lệch PG 12-6  : 12,000
  • Cút nối lệch PG 16-12: 20,000
  Liên hệ qua Zalo