0968.340.886

  Cút nối Thẳng – PU

  • đầu nối thẳng PU 4: 3,000
  • đầu nối thẳng PU 6 : 4,000
  • đầu nối thẳng PU 8 : 5,000
  • đầu nối thẳng PU 10 : 6,000
  • đầu nối thẳng PU 12 : 8,000
  • đầu nối thẳng PU 14 : 10,000
  • đầu nối thẳng PU 16 : 12,000

   

  Liên hệ qua Zalo