0968.340.886

  Khớp nối nhanh ống khí (cái) SH20 30 40

  • khớp nối nhanh SH20  : 10,000
  • khớp nối nhanh SH30  : 13,000
  • khớp nối nhanh SH40 : 18,000

   

  Liên hệ qua Zalo