Đầu nối thẳng PUC

  • đầu nối thẳng PU 4: 3,000
  • đầu nối thẳng PU 6 : 4,000
  • đầu nối thẳng PU 8 : 5,000
  • đầu nối thẳng PU 10 : 6,000
  • đầu nối thẳng PU 12 : 8,000
  • đầu nối thẳng PU 14 : 10,000
  • đầu nối thẳng PU 16 : 12,000
  Liên hệ qua Zalo