0968.340.886

Đầu nối thẳng PUC

  • đầu nối thẳng PU 4: 3,000
  • đầu nối thẳng PU 6 : 4,000
  • đầu nối thẳng PU 8 : 5,000
  • đầu nối thẳng PU 10 : 6,000
  • đầu nối thẳng PU 12 : 8,000
  • đầu nối thẳng PU 14 : 10,000
  • đầu nối thẳng PU 16 : 12,000
    Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất :)
Liên hệ qua Zalo