Lưỡi cắt bê tông Shinhan F800 (32”)

    7.300.000

    Lưỡi cắt bê tông Shinhan F600 (24”) ,lưỡi cắt bê tông d500,lưỡi cắt bê tông d400,lưỡi cắt bê tông d250,lưỡi cắt bê tông d350,lưỡi cắt bê tông makita,
    lưỡi cắt bê tông diamond star,lưỡi cắt bê tông hoàng hà ,lưỡi cắt bê tông song hùng ,lưỡi cắt bê tông shinhan

    Liên hệ qua Zalo